Logo Campings.nl Logo Campings.nl
  • Actueel & betrouwbaar
  • Direct boeken
  • Lage prijzen

Alles wat je moet weten over de milieusticker van Frankrijk

Alles wat je moet weten over de milieusticker van Frankrijk

In 2019 is ook in Frankrijk in milieuzones een ecovignet voor dit land verplicht gesteld. Het gaat in de eerste plaats om twee verschillende soorten gebieden waar je zonder de milieusticker niet meer mag komen met een gemotoriseerd voertuig.

  • Permanente milieuzones. Dit geldt onder meer voor het centrum van Parijs en andere gebieden waar veel mensen wonen en ook veel voertuigen rijden.
  • Tijdelijke milieuzones. De naam maakt al duidelijk dat deze gebieden tijdelijk als milieuzone kunnen worden aangemerkt bijvoorbeeld tijdens de vakantiedrukte.

Het is de bedoeling dat uiterlijk per 31 december er een derde soort zal worden ingevoerd: de lage emissiezone.

Welke soorten milieustickers zijn er in Frankrijk?

Er zijn 6 verschillende ecovignetten in Frankrijk die ook worden aangeduid met een kleur. Welke milieusticker op een voertuig moet worden geplakt, is afhankelijk van het soort vervoermiddel en de mate waarin deze voor verontreiniging zorgt. Een groen vignet is bedoeld voor ‘schone’ voertuigen zoals die mer een elektrische motor. De grijze sticker geeft aan dat de vervuiling in de hoogst toegestane categorie zit. Voor sommige zwaar vervuilende voertuigen zal geen milieuvignet worden afgegeven. Hiertoe behoren bijvoorbeeld personenauto’s die voor 1 januari 1997 zijn geregistreerd en motoren voor 1 juni 2000.

Een ecovignet is geldig voor heel Frankrijk maar steden kunnen verschillende beperkingen opleggen aan de hand van de kleur van dit eurovignet 2019. Zo kan het gebeuren dat Lyon andere voorwaarden stelt dan Bordeaux om in bepaalde delen van de stad te komen.

Waar kan je de milieusticker voor Frankrijk kopen?

De sticker kan je bestellen via de officiële website van de Franse overheid: certificat-Air.gouv.fr. De Franse naam is Vignette Crit’Air. Deze sticker is dus niet via de ANWB te verkrijgen. Het is zaak om de sticker op tijd te bestellen want de levering kan 10 dagen of meer duren. Je krijgt binnen 24 uur een factuur waarop het certificaat staat afgebeeld en je kan deze factuur op basis van de datum tijdelijk gebruiken om aan te tonen dat je een ecovignet hebt besteld en betaald. De huidige prijs is € 4,21 exclusief verzendkosten.

Plaatsing milieusticker Frankrijk en andere bijzonderheden

Waar plaatsen? Het ecovignet moet goed zichtbaar rechtsonder op de vooruit worden geplakt en gaat de hele levensduur van de auto mee. Je hoeft dus niet ieder jaar een nieuwe sticker te bestellen. Als je wordt aangehouden in een milieuzone zonder een ecosticker moet je rekenen op een direct rijverbod en een boete die kan variëren tussen de € 45 en € 450.

  • De beperkingen in milieuzones gelden niet voor gehandicapten. Hun voertuigen moeten echter wel worden voorzien van een sticker.
  • Voor oldtimers kan vrijstelling worden verkregen, maar uitsluitend voor voertuigen die in Frankrijk staan geregistreerd en die minstens 30 jaar oud zijn. In het buitenland geregistreerde voertuigen komen niet in aanmerking.
  • Ook huurauto’s moeten voorzien zijn van de juiste milieusticker. Over het algemeen zal een auto die je huurt in Frankrijk zijn voorzien van het juiste vignet. Als je elders gehuurde auto naar Frankrijk gaat, is het goed om hiernaar te informeren.

Camping in Frankrijk boeken? Dat doe je bij Vakantiehuisjes.nl gewoon vertrouwd online!