Logo Campings.nl Logo Campings.nl
  • Actueel & betrouwbaar
  • Direct boeken
  • Lage prijzen

Leukste spelletjes waarvoor je alleen pen en papier nodig bent

Leukste spelletjes waarvoor je alleen pen en papier nodig bent

Op de camping kan iedereen zich meestal buiten wel vermaken. Maar soms zit het weer even niet mee. Dat zijn er altijd nog leuke spelletjes met pen en papier om het gezellig te maken. Hieronder staan een aantal spellen op papier die iedereen leuk vindt. Het ene spel duurt wat langer dan het andere.

1. Voetbal op papier

Je legt een vel papier op tafel tussen de beide spelers met de korte kant naar hen toe. Beide tekenen een kleine goal aan hun kant van het vel. Degene die aftrapt zet een punt op het papier en trekt een kort lijntje. Zo begeven beide zich zigzaggend richting de goal van de tegenstander. Maar let op als je bij elkaar in de buurt komt. Degene die het laatste streepje van zijn tegenstander kan doorkruisen wint.

2. Wie ben ik

Dit spel zorgt altijd voor de nodige hilariteit en is eenvoudig te doen. Er worden namen op briefjes geschreven van bekende personen die ook iedereen in het gezelschap kent, zoals Máxima of Jan Smit. Dan wordt er een briefje op ieders voorhoofd geplakt. Je weet niet wie je bent en moet door slimme vragen daar achter zien te komen. Zorg dat de spelregels duidelijk zijn om irritaties te voorkomen.

3. Punt en streep

Op een vel papier zet je een rooster met punten. Daarna mogen de spelers om de beurt een streepje zetten. Op de duur zullen er vele hokjes ontstaan. Als er geen streepjes meer kunnen worden gezet, heeft degene die de meeste hokjes heeft gemaakt gewonnen. Meteen de score noteren tijdens het spel en goed tellen is een vereiste. Kies ook voor diverse kleuren pennen of potloden.

4. De meeste woorden

Alle spelers krijgen een vel papier en een pen. Om de beurt mag iedereen een onderwerp en een letter kiezen. Als de eerste speler bijvoorbeeld ‘supermarkt en w kiest’ schrijft iedereen zoveel mogelijk woorden op over dit onderwerp en beginnend met de gekozen letter. Als iedereen aan de beurt is geweest, wint degene die de meeste juiste woorden op papier heeft gezet. Je moet natuurlijk een tijd bepalen waar binnen de woorden worden opgeschreven. Tip: sluit de x en q uit van de letters die mogen worden gekozen.

5. Knotsgekke verhalen

Twee spelers schrijven samen een verhaal zonder dat ze van elkaar weten wat ze schrijven. De eerste speler schrijft een regel en vouwt het papiertje dan zo om dat de ander niet kan lezen wat er staat. Zo gaan ze door met hun verhaal tot het vel vol is. Dan begint de pret als dit verhaal wordt voorgelezen. Je kan natuurlijk er ook voor kiezen om 2 vellen papier te kiezen en de regels te nummeren. Bij het voorlezen moeten dan beide schrijvers goed samenwerken om het verhaal goed leesbaar te houden.

6. Galgje

Ook zo’n bekend spel. De speler zet een aantal punten op papier, die aangeven uit hoeveel letters het woord bestaat. De andere spelers mogen om de beurt een letter raden. Zit die in het woord dan wordt deze ingevuld. Zo niet dan wordt de galg getekend. Wie het woord raadt mag daarna een nieuw woord verzinnen. Als niemand het raadt voordat de galg klaar is, mag de speler opnieuw.

Lees ook: De 7 leukste spelletjes voor in de auto